Perpetual Calendar (Excel 97)


By typing a year between 1583 and 9998 (Gregorian calendar), the calendar adjusts automatically the day numbers as well as red font color for the Belgian holidays.

You can use this calendar to find out on which day was (will be) a particular date or determine the date of Easter, Ascension Day or Pentecost for a particular year.

The Excel version you can download has the same possibilities plus can you easily set automatic red font for any date including Easter and related holidays (see screenshot) as well as print out the calendar.

Screenshot of the Excel version


Wanneer een jaartal tussen 1583 en 9998 (Gregoriaanse kalender) ingetypt wordt, past deze kalender zich automatisch aan inclusief rode kleur voor de Belgische Feestdagen.

U kunt deze kalender gebruiken om na te gaan op welke dag een bepaalde datum viel (zal vallen) of om de datum van Pasen, Hemelvaartdag of Pinksteren voor een bepaald jaar te achterhalen.

De Excel versie die U kunt downloaden heeft dezelfde mogelijkheden plus kunt U heel gemakkelijk automatische rode cijfers instellen voor om het even welke datum inclusief voor Pasen en verwante feestdagen (zie screenshot). Afdrukken is vanzelfsprekend hier ook mogelijk.

Screenshot van de Excel versie


Enter a year (yyyy) to see it in action: Typ hier een jaartal en zie het resultaat:
Printable version -- Printvriendelijke versie

2023
januari
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 30 31              1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
februari
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28
maart
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31
april
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
                 1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
mei
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30 31
juni
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
           1  2  3  4
  5  6  7  8  9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30
juli
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 31              1  2
  3  4  5  6  7  8  9
 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30
augustus
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31
september
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
              1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30
oktober
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
 30 31              1
  2  3  4  5  6  7  8
  9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
november
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30
december
 Mo Tu We Th Fr Sa Su 
              1  2  3
  4  5  6  7  8  9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

What's new in the Excel version 2:
In version 1 the calendar was built up using cell formulas. The key formula was the DATE worksheet function that can only be used for dates between 1900 and 2099. Although most of the time this will suffice it is not really 'perpetual'.

In this version, the calendar is build up by Visual Basic code. It is almost as quick and works for any year of the Gregorian calendar (from the year 1583 up to 9998!) and it hasn't the 1900 leap year bug that occurs when working with dates in a worksheet (when the number 60 is formatted as a date, 29 Feb 1900 is displayed although 1900 was not a leap year).

To set red font for holidays has been drastically simplified (see screenshot).

Wat is er nieuw in de Excel versie 2:
In versie 1 werd de kalender opgebouwd met behulp van cel formules waarbij de DATE werkblad functie de basis was. Deze werkt echter alleen voor de jaren 1900 tot en met 2099. Hoewel dit meestal zal volstaan, is dit niet echt 'perpetueel'.

In deze versie wordt de kalender opgebouwd door Visual Basic code. Dit is nagenoeg even snel en werkt voor alle jaren van de Gregoriaanse kalender (van het jaar 1583 tot 9998!). Bovendien heeft dit niet de schrikkeljaar 'bug' voor 1900 die optreedt wanneer met datums gewerkt wordt in een werkblad (wanneer het getal 60 geformatteerd wordt als datum, wordt 29 Feb 1900 weergegeven hoewel 1900 geen schrikkeljaar was).

Ook werd het instellen van rode cijfers voor feestdagen drastisch vereenvoudigd (zie screenshot).

Belgian holidays:
New year, Easter and Easter Monday, 1st May, Ascension Day, Pentecost (Whitsunday) and Whitmonday, 21st July (Belgian national holiday), 15th August (Assumption of the Virgin Mary), 1st November (All Saints' Day), 11th November (Armistice Day), Christmas.
Belgische Feestdagen:
Nieuwjaar, Pasen en Paasmaandag, 1 mei (feest van de arbeid), Hemelvaartsdag, Pinksteren en Pinkstermaandag, 21 juli (nationale feestdag), 15 augustus (Maria Hemelvaart), 1 november (Allerheiligen), 11 november (wapenstilstand) en Kerstmis.